خلاصه اي  از فعاليت هاي انجام گرفته

 

1(كنترل هوشمند موتورهاي الكتريكي(آسنكرون, سنكرون و جريان مستقيم)    Motor Control

- كنترل مكان Position Control  (برشهاي صنعتي ,CNCو سرو موتور و... )

- كنترل گشتاور Torque Control (Unwinder/Wind,Uncoiler/Coiler و دينامومتر و...) 

- كنترل سرعت Speed Control(Pump ,Fan  و Conveyer,Rollingو...  )

- راه اندازي موتورهاي آسنكرون Soft Starter(Pump ,Fan  و Conveyor,Compressor و....)

- راه اندازي موتورهاي سنكرون Servo motor(robots  CNCs, و....)

2) اتوماسيون صنعتي  Drive & Automation    

- طراحي و اجراي سيستمهاي اتوماسيون صنعتي با درايو هاي موتورهاي الكتريكي 

- طراحي و ساخت دستگاههاي تست ( دينامومتر , تركمتر ديجيتال و شبيه سازي بار و .... )

- نصب و تعويض كنترلر هايCNC بر روي انواع ماشين هاي ابزار يونيورسال و مخصوص 

- مشاوره , طراحي و نظارت بر پروژه هاي اتوماسيون با مشاركت شركت هاي معتبر خارجي 

 

3) تدریس وآموزش     Education

- تدریس در دانشگاه ازاد اسلامی از سال 1387

- تدریس تئوري هاي كنترل موتورهاي الكتريكي 

- آموزش استفاده از درايو هاي صنعتي 

- تدریس وبرگزاری دوره های PLC/CNC  

- PLC هاي مخصوص درايوهاي صنعتي (PLC/Drive )